GDPR

Den 25 maj ersätts den svenska Personuppgiftslagen med en ny EU-dataskyddsförordning (GDPR). Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

7L Test AB  info@7lab.se  Tel: +46 8 7512000  Mätarvägen 14, 196 37 Kungsängen, SWEDEN                      Följ oss på Twitter

GDPR

Integritetspolicy

7LAB (organisationsnummer: 556776-0797) följer gällande lagar och regler för hantering av personuppgifter, och vill här informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. När du kommer i kontakt med oss i samband med att du beställer något av våra system, verktyg eller tjänster, eller när du exempelvis anmäler dig för att motta något av våra nyhetsbrev, kommer vi att behandla dina uppgifter, för vilka 7LAB är personuppgiftsansvarig. Nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter och vad du har för rättigheter kopplat till dessa.


Uppgifter för köp- eller tjänsteavtal med dig och din arbetsgivare

För att vi ska kunna genomföra köpe- eller tjänsteavtal med dig kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

Namn

Företagsnamn

Företagets organisationsnummer

Adress, telefonnummer och E-post

Betalningsinformation samt betalningshistorik

Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt, leveransadress, faktura etc.

Den här informationen behöver vi för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.


Tillverkare och distributörer

När du köper en produkt eller supportavtal, kan vissa uppgifter om dig och ditt system/verktyg komma att överföras till en tillverkare och/eller en distributör. De uppgifter som överförs i dessa fall innefattar uppgifter som ni angivit vid beställning, såsom företagsnamn, kontaktperson, e-postadress, leveransadress, samt telefonnummer. Dessa uppgifter knyts till licenshantering för programvara och/eller serienummer för hårdvara.


Uppgifter för bokföring mm

För att vi ska kunna följa de lagar som gäller för 7LAB, kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

Namn

Företagsnamn

Företagets organisationsnummer

Adress

Information från din beställning, såsom ordernummer, produkt, leveransadress etc.

Detta måste vi göra för att följa de lagar som vi omfattas av. Ett exempel är bokföringslagen, och därför sparar vi den här informationen med begränsad åtkomst under 7 år + innevarande år.


Uppgifter för utskick av information

7LAB kommer i samband med att du fått en offert ifrån oss, eller köpt produkter eller tjänster av oss att behandla följande uppgifter om dig:

Namn

Företagsnamn

Adress, telefonnummer och e-post

Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt, tjänst etc.

Dessa uppgifter kan komma att användas för för utskick genom olika digitala kanaler via exempelvis e-post. Vi kommer att utföra viss segmentering baserat på dina uppgifter i syfte att ge dig så relevant information som möjligt. Segmentering används för att identifiera målgrupper och planera marknadsinsatser utifrån olika faktorer som exempelvis geografi. Vi tittar även på vad du kan vara intresserad av baserat på vilka verktyg eller tjänster du köpt tidigare. Detta gör vi för att vi vill erbjuda dig produkter och tjänster som kan vara relevanta, baserat på de köp som du har gjort.


Samtycken

För behandlingar utöver vad som beskrivs här, kan 7LAB komma att be om ditt samtycke innan behandlingen påbörjas. Exempel på detta kan vara om vi ber dig vara med i en kundundersökning. Innan du lämnar ifrån dig ytterligare uppgifter vid ett sådant tillfälle kommer 7LAB att fråga om ditt uttryckliga samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla sådana samtycken genom att kontakta oss på info@7lab.se


Dina rättigheter

Du har rätt att av 7LAB begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att i vissa fall begära en begränsning av behandlingen som rör dig, att invända mot behandlingen samt att få vissa uppgifter raderade.

Du har också rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit 7LAB i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. 

7LABs skyldigheter och dina rättigheter regleras till den 25 maj 2018 av personuppgiftslagen (1998:204). Från och med den 25 maj 2018 tillämpas istället Dataskyddsförordningen.

Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Vid tidpunkten för denna informationstexts upprättande är Datainspektionen tillsynsmyndighet i Sverige.