Spektrumanalys WiFi

Ser du alla störningar i luften?

Tänk på att använda en noggrann

spektrumanalysator som även ser

tillfälliga störningsspikar!

Annars kommer du missa rotorsaken

till ett vanligt problem med Wi-Fi kommunikation.7L Test AB  info@7lab.se  Tel: +46 8 7512000  Mätarvägen 14, 196 37 Kungsängen, SWEDEN                      Följ oss på Twitter

Spektrumanalys WiFi

Bluetoothskanningsmönster i Spectrum XT


WiFi spektrumanalysatorn är ett viktigt verktyg för företagens nätverkstekniker. WiFi växer närmast okontrollerbart på företagen och andra icke-802.11 utrustning stör ut företagets viktigaste kommunikation. Det är därför nödvändigt att snabbt och säkert hitta störningskällorna.

7LAB har genomfört tester av Wi-Fi fokuserade spektrumanalysatorer och vi konstaterar att det är viktigt att verktygen lätt hittar intermittenta störningar som tidvis slår ut kommunikation. När det gäller sådana störningar ställs stora krav på noggrannhet och visualisering av spektrumanalysatorn.

Om ni är intresserade av att ta del av dessa tester så kontakta oss på 7LAB.


De verktyg vi vill rekommendera som ovärderliga verktyg för nätverkstekniker med Wi-Fi ansvar är följande produkter

  • AirMagnet Spectrum XT - Mobil produkt som körs i laptop med bra noggrannhet för att hitta intermittenta störningar samt expertanalys för att tala om vad störningskällan kan vara.
  • AirMagnet Enterprise Sensor - En del av AirMagnet Enterprise lösning.