Wi-Fi felsökningskit

Wi-Fi loggning?

Har du intermittenta problem med Wi-Fi? Prova AirMobile

7L Test AB info@7lab.se Tel: +46 8 7512000 Mätarvägen 14, 196 37 Kungsängen, SWEDEN Följ oss på Twitter

Wi-Fi felsökningskit

7LAB har mångårig erfarenhet av felsökning inom Wi-Fi området. Därför har vi tagit fram ett felsökningskit som vi vill rekommendera nätverkstekniker som behöver en kraftfull verktygslåda att hantera trådlösa utmaningar.

WiFi felsökningskit består av produkten NETSCOUT AirCheck G2 och AirMobile SaaS 250 MB.

AirCheck G2, nu med 802.11ac 3x3 support hjälper dig på plats att hitta störningar, logga in till Wi-Fi, hitta och analysera Wi-Fi klienter, testa roaming, prestanda och accesspunkter mm. Ett enkelt och samtidigt kraftfullt instrument för Wi-Fi teknikern. Många WiFi problem är intermittenta och man har inte alltid tid eller möjlighet att stå på plats när problemen inträffar. Därför behövs en aktiv testning från klientperspektivet. AirMobile agenter körs 24/7 på riktiga klientdatorer och de varnar samt hjälper till med rotorsaksanalys när nätet blir trögt. Tillgängliga agenter supportar följande OS: Microsoft Windows®, Windows CE®, Android, och Mac OS®.

 

Wi-Fi felsökningskit inkluderar:

  • AirCheck G2 instrument med väska
  • Riktantenn till AirCheck G2
  • Iperf mätsticka till AirCheck G2
  • 250 MB data AirMobile SaaS, motsvarar 10 st AirMobile agenter av valfri typ per månad 24/7
  • 7LAB support kontorstid för båda produkterna
  • Rabatt på schemalagd utbildning AirCheck G2 samt AirMobile SaaS
  • Konsulttjänst för en felsökning, maximerad till 20 timmar (remote)

För pris och demonstration kontakta info@7lab.se

 

AirMagnet Enterprise lösning

AirMagnet Enterprise prober är ett avancerat system för felsökning/övervakning av WiFi nät. Här krävs kunskaper om protokoll respektive spektrumanalys.