Spårning/RTLS

Är ni Resurs-Effektiva?

Sluta leta efter resurser, med aktiv spårning från  7LAB sparas tid och pengar!

7L Test AB  info@7lab.se  Tel: +46 8 7512000  Mätarvägen 14, 196 37 Kungsängen, SWEDEN                      Följ oss på Twitter

Spårning/RTLS

System för positionering i realtid (RTLS)

Tillsammans med tillverkaren Ekahau bygger vi spårningssystem med syfte att optimera hantering av resurser, samt säkra personal och patienter inomhus, eller inom avgränsade områden utomhus.

Taggar (trådlösa sensorer) fästs på utrustning eller människor för att, med hjälp av befintlig trådlös infrastruktur (Wi-Fi), avgöra position i realtid.

Exempel på frågeställningar som vi  ofta hör    inom sjukvården;

”Var finns utrustningen?”

(Sängar, Rullstolar, Infusionspumpar mm)

”Var finns mina kollegor?”

”Vi ska serva mikroskop, men de står sällan där de borde!”

”Tänk om vi alltid kunde ha minst tre lediga rullstolar”

”Hur många rullstolar behöver vi egentligen? Hur många använder vi samtidigt som mest?”

”Hur ser genomströmningen ut, hur långa väntetider har vi”?

”Var är flaskhalsarna?”


Känns problemen igen?

Med våra spårningssystem från Ekahau kan man:

Hitta snabbt närmaste lediga resurs

Se det verkliga nyttjandet av resurser

Övervaka utrustningspooler

Effektivisera serviceåtgärder

Eliminera svinn

Analysera flöden

Automatisera och följ upp larm/incidentrapportering


Klicka här för infoblad


Patientsäkerhet

7LAB levererar position i integration med telemetri för att addera position inomhus på patientlarm och därmed ökad säkerhet för patienten.   

Ekahau B4 tag i integration med telemetri lösning


Personallarm samt meddelandesystemEkahau B4 tag med display ökar trygghet för personal samt ökar larmrespons i jämförelse med statiska larm. Ekonomi i lösning är överlägsen konkurrerande larmsystem med dedikerad infrastruktur och mobila larm.


Ekahau A4 tag monterad och konfigurerad i gruvlampa

7LAB monterar, konfigurerar och säljer Ekahau A4 tag i gruvlampor som på bilden. Med denna lösning laddas A4 tag kontinuerligt från lampans strömförsörjning och position integreras naturligt för personal i gruvan. Som ett resultat erbjuds utökad personalsäkerhet i gruvor med trådlös infrastruktur!


Wi-Fi baserad rörelsesensor

7LAB  erbjuder även en  sensor för  redovisning av rumsutnyttjande samt larm. Detta  är en Wi-Fi baserad rörelsesensor som använder den befintliga trådlösa infrastrukturen för generering av rörelselarm via mail eller logg. Den stöder WPA-kryptering och kan enkelt anslutas  i de flesta sjukhusmiljöer där man har ett befintligt trådlöst nätverk.  Sensorn kan köpas separat per styck och installeras i strömuttag för omgående analys.

OBS! Denna sensor är separat och inte integrerad eller del i EKAHAU systemet.