Oberoende Wi-Fi besiktning

7L Test AB info@7lab.se Tel: +46 8 7512000 Mätarvägen 14, 196 37 Kungsängen, SWEDEN Följ oss på Twitter

Oberoende Wi-Fi besiktning

7LAB är ett oberoende kunskapsföretag med expertkompetens inom trådlösa nät. Vi erbjuder tjänster i syfte att hjälpa företag att förstå hur deras WiFi-infrastruktur fungerar idag, hitta orsaken till problem samt föreslå förbättrande åtgärder.

 

Före upphandling av trådlös infrastruktur erbjuder vi ett underlag för nätdesign utifrån de behov som anges. En skriftlig rapport avlämnas med rätt antal accesspunkter, deras placering samt rekommenderade egenskaper.

 

Efter leverans av WiFi-infrastruktur erbjuder 7LAB en besiktningstjänst som säkerställer att kravställningen uppfylls.

 

Vid problem analyserar vi hur det uppträder och påverkar verksamheten. Vi felsöker sedan och anger orsak till problem samt rekommenderade åtgärder i en lättläst rapport.

 

Före: WiFi-Design

Förutsättningar: CAD-ritningar/materialinformation/kravspecifikation

 

Vid problem: WiFi-felsökning offereras efter kundintervju

 

Efter: Leveransbesiktning

Förutsättningar: CAD-ritningar/materialinformation/kravspecifikation

Wi-Fi Täckningsproblem markerat i rött WiFi planering med utplacerade accesspunkter

 

 

 

 

 

 

 

 

”7LAB hjälpte oss med en oberoende WiFi Site besiktning samt design – Den utförliga rapporten ger oss ett gott underlag för vår utbyggnad” - Thomas Persson, Nätverkstekniker Trygghetsrådet

 

 

 

”7LAB hjälper oss med oberoende WiFi felsökningar - 7LAB har expertkompetens och en bred verktygslåda som hjälper oss att snabbt hitta och åtgärda problem i trådlösa miljöer” – Kristofer Browall, Key Account Manager Cub Business Systems AB