Wi-Fi Site Survey/Planering

Klarar ert Wi-Fi nät till- tänkta

applikationer


Hör av er får vi berätta

mer!

7L Test AB  info@7lab.se  Tel: +46 8 7512000  Mätarvägen 14, 196 37 Kungsängen, SWEDEN                      Följ oss på Twitter

Wi-Fi Site Survey & Planering

7LAB utför undersökningar i  Wi-Fi miljöer, Site Survey eller planeringstjänster. Vi har lång erfarenhet inom detta område samt spetskompetens kring Wi-Fi.

I exemplet visar vi en Site Survey-rapport  genererad ur  ett av våra verktyg. Vi kompletterar alltid denna typ av rapport med  en  lättläst  summering på svenska, fokuserad på  eventuella  problemområden.