AirMagnet Survey & Wi-Fi Analyzer”Jag upplevde utbildningen inom Wi-Fi design och planering som mycket givande, 7LABs lärare var både duktig och pedagogisk”

– Lars Brännström, Projektchef ÅF, Division Infrastruktur

7L Test AB  info@7lab.se  Tel: +46 8 7512000  Mätarvägen 14, 196 37 Kungsängen, SWEDEN                      Följ oss på Twitter

AirMagnet Survey & Wi-Fi Analyzer

1-dags utbildning med genomgång av IEEE 802.11-standarden (Wi-Fi), samt utbildning och träning i användning av verktygen AirMagnet Survey/Planner & Wi-Fi Analyzer.Anmäl dig!